XI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 20 maja 2019 r.

Tytuł
XI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 20 maja 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 20 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

 

Informacja dodatkowe

W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawrate w drukach nr 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

 • Porządek obrad XI sesja RMB - 20 maja 2019 r. (DOC, 59 KB)

 • Druk Nr 117 (PDF, 490,76 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 oraz w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40

 • Druk Nr 118 (PDF, 3,78 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) - etap II

 • Druk Nr 119 (PDF, 278,17 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej)

 • Druk Nr 120 (PDF, 4,23 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych)

 • Druk Nr 121 - wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych (PDF, 263,64 KB)

  projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

 • Druk Nr 122 - wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych (PDF, 218,53 KB)

  projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

 • Druk Nr 123 (PDF, 1,02 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białystoku (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ulicy Gen. S. Maczka)

 • Druk Nr 124 (PDF, 624,22 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlach: nr 9 – Jaroszówka oraz nr 14 – Mickiewicza

 • Druk Nr 125 (PDF, 194,2 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 126 (PDF, 281,58 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez samorządowy zakład budżetowy Cmentarz Miejski w Białymstoku

 • Druk Nr 127 (PDF, 198,28 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 • Druk Nr 128 (PDF, 209,89 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 129 (PDF, 204,48 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, przy ul. Marii Konopnickiej 3

 • Druk Nr 130 (PDF, 529,87 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • Druk Nr 131 (PDF, 175,64 KB)

  projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

 • Druk Nr 132 (PDF, 178,1 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 • Druk Nr 133 (PDF, 277,39 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

 • Druk Nr 134 (PDF, 243,62 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • Druk Nr 135 (PDF, 180,11 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 136 (PDF, 2,26 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

Feedback