X sesja Rady Miasta Białystok w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Tytuł
X sesja Rady Miasta Białystok w dniu 15 kwietnia 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

X sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

 

Informacja dodatkowe
W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym, projekty uchwał zawrate w drukach nr 114 i 115 te zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

 • Porządek obrad X sesja RMB - 15 kwietnia 2019 r. (DOC, 57 KB)

 • Druk Nr 106 (PDF, 210,17 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo- Technologiczny” oraz nadania Statutu

 • Druk Nr 107 (PDF, 623,44 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 • Druk nr 108 (PDF, 183,34 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 109 (PDF, 360,83 KB)

  projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 • Druk Nr 110 (PDF, 199,17 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

 • Druk Nr 111 (PDF, 1,26 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu.

 • Druk Nr 112 (PDF, 428,29 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 8 – Antoniuk

 • Druk Nr 113 (PDF, 179,62 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2019

 • Druk Nr 114.pdf (PDF, 1,82 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 115.pdf (PDF, 546,14 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

Feedback