Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021r.

Tytuł
Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Edukacji i Wychowania w trybie zdalnym odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległoś.

Tematy posiedzenia:
1. Stan wydatków na rozwój kadry szkoleniowej/trenerskiej w Białymstoku.
2. Analiza klas sportowych pod kątem zapotrzebowania uczniów i rozmieszczenia klas na terenie Miasta Białystok
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2021.

Transmisja obrad w dniu komisji - zobacz

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.