VIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 marca 2019 r.

Tytuł VIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 marca 2019 r.
Kategoria Aktualności Rada Miasta - kadencja 2018-2023

VIII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 25 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Informacje uzupełniające:
W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym,  projekty uchwał zawarte w drukach nr 102,103,104 zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu. Wniosek o włączenie do porzadku obrad projektu uchwały zawartego w druku nr 105 będzie poddany głosowaniu.

 • Porządek obrad VIII sesja RMB - 25 marca 2019 r.doc (DOC, 58 KB)

 • Druk Nr 92.pdf (PDF, 1,85 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 93.pdf (PDF, 545,39 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

 • Druk Nr 94.pdf (PDF, 175,74 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozostawienia w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku budżetowego 2018

 • Druk Nr 95.pdf (PDF, 179,76 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

 • Druk Nr 96.pdf (PDF, 185,24 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

 • Druk Nr 97.pdf (PDF, 6,97 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. M. Curie-Skłodowskiej i Legionowej) – etap I

 • Druk Nr 98.pdf (PDF, 198,07 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku.

 • Druk Nr 100.pdf (PDF, 294,86 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości

 • Druk Nr 101.pdf (PDF, 184,93 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 102.pdf (PDF, 743,84 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 15 – Dojlidy i 18 – Nowe Miasto

 • Druk Nr 103.pdf (PDF, 1,12 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 9 - Jaroszówka

 • Druk Nr 104.pdf (PDF, 175,21 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

 • Druk Nr 105.pdf (PDF, 181,07 KB)

  projekt uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku

Feedback