VII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 lutego 2019 r.

Tytuł VII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 lutego 2019 r.
Kategoria Aktualności Rada Miasta - kadencja 2018-2023

VII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 25 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

 • Porządek obrad VII sesja RMB - 25 luty 2019r. (DOC, 61,5 KB)

 • Druk Nr 69.pdf (PDF, 2,12 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku

 • Druk Nr 70.pdf (PDF, 182,99 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

 • Druk Nr 71.pdf (PDF, 428,7 KB)

  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 72.pdf (PDF, 187,12 KB)

  w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

 • Druk Nr 73.pdf (PDF, 685,09 KB)

  w sprawie założenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku i włączenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku

 • Druk Nr 74.pdf (PDF, 355,91 KB)

  w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2019 roku

 • Druk Nr 75.pdf (PDF, 2,54 MB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)

 • Druk Nr 76.pdf (PDF, 1,22 MB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku w rejonie ulic Armii Krajowej i Niskiej

 • Druk Nr 77.pdf (PDF, 2,2 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulicy Nowy Świat) - etap I.

 • Druk Nr 78.pdf (PDF, 1,5 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej)

 • Druk Nr 79.pdf (PDF, 1,15 MB)

  w sprawie upamiętnienia siedziby Powiatowej Komendy Uzupełnień w formie tablicy pamiątkowej.

 • Druk Nr 80.pdf (PDF, 170,62 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

 • Druk Nr 81.pdf (PDF, 200,37 KB)

  w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 82.pdf (PDF, 200,2 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 83.pdf (PDF, 1,86 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 84.pdf (PDF, 539,25 KB)

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

 • Druk Nr 85.pdf (PDF, 859,01 KB)

  w sprawie pozbawienia części ulicy Wiesława Janickiego kategorii drogi gminnej

 • Druk Nr 86.pdf (PDF, 186,93 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Druk Nr 87.pdf (PDF, 1,72 MB)

  w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 5 – Piaski oraz ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 1 - Centrum

 • Druk Nr 88.pdf (PDF, 191,91 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu

 • Projekt Stanowiska Rady Miasta Białystok (PDF, 57,55 KB)

  w sprawie postulatów podwyżek płac dla nauczycieli oraz procedury sporu zbiorowego w oświacie

 • Projekt Stanowisko Rady Miasta Białystok (PDF, 53,54 KB)

  w sprawie upamiętnienia tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska

Feedback