Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 21 września 2020 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 21 września 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 17.00 w sali Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3

Tematy posiedzenia:
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bojary i Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja)
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe)

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.