Posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia w dniu 22 września 2020 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia w dniu 22 września 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rodziny i Zdrowia odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 16.30 w sali 10 Urzędu Miejskiego, ul.Słonimska 1.
Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:
w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania w zakresie świadczenia usług z pomocy społecznej (druk nr 426),
sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 ( druk nr 425).

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.