Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Miasta w dniu 21 września 2020 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Miasta w dniu 21 września 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Miasta odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3.
Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia logo Miasta Białystok oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej Miasta.

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.