Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 28 października 2019 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 28 października 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Trzecia część posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul.A.Mickiewicza 3.
Tematem posiedzenie będzie rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku ( druk nr 220).

Feedback