Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 22 listopada 2019 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 22 listopada 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej odbędzie się 22 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w sali 10 (parter) Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1. Tematem poiedzenia będzie:

- rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r. w zakresie kompetencji Komisji,
- rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Białystok w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat ( druk nr 241).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.