Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 22 września 2020 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 22 września 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.