Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 września 2020 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 września 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 25 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali 10 Urzędu Miejskiego, ul.Słonimska 1.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku (druk nr 415),
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (druk nr 423),
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020-2040 (druk nr 424).

 

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.