Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 15 stycznia 2020 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 15 stycznia 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul.A.Mickiewicza 3.
Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (druk nr 293),
- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040 (druk nr 294).

Feedback