Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10 grudnia 2020 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10 grudnia 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w trybie zdalnym odbędzie się 10 grudnia 2020 r. o godz. 15.00.

Do rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Finansów wpłynęły także następujące projekty uchwał:

  • zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (druk nr 474),
  • zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020-2040 (druk nr 475),
  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (druk nr 472),
  • w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok (druk nr 473).

Transmisja obrad w dniu komisji - zobacz

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.