o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i Stromej.

Tytuł
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i Stromej.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.