LXVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 18 stycznia 2023 r.

Tytuł
LXVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 18 stycznia 2023 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LXVI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1. Początek sesji o godz. 12.00.

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał:

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad LXVI sesji RMB - 18 stycznia 2023 r. (DOC, 62.5 KB)

 • Druk Nr 887 (do odczytu) (PDF, 234.81 KB)

  projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia z Powiatem Białostockim

 • Druk Nr 888 (do odczytu) (PDF, 233.82 KB)

  projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta Białegostoku

 • Druk Nr 889 (do odczytu) (PDF, 274.44 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 890 (do odczytu) (PDF, 267.22 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”

 • Druk Nr 891 (do odczytu) (PDF, 247.1 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy”

 • Druk Nr 892 (do odczytu) (PDF, 12.17 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic K. Pułaskiego i Transportowej

 • Druk Nr 893 (do odczytu) (PDF, 21.51 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J. K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)

 • Druk Nr 894 (do odczytu) (PDF, 228.23 KB)

  projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Miasta Białystok

 • Druk Nr 895 (do odczytu) (PDF, 250.82 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych na lata 2021 – 2025

 • Druk Nr 896 (do odczytu) (PDF, 244.53 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony