LXIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 20 grudnia 2022 r.

Tytuł
LXIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 20 grudnia 2022 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LXIII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1.

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał:

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • LXIII sesja RMB - 20 grudnia 2022 r.doc (DOC, 69 KB)

 • Druk Nr 854 (do odczytu) (PDF, 7.6 MB)

  projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok - II czytanie

 • Druk Nr 840 (do odczytu) (PDF, 223.58 KB)

  projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul.Hetmańskiej 46 w Białymstoku

 • Druk Nr 858 (do odczytu) (PDF, 228.13 KB)

  projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu "BEST WESTERN HOTEL CRISTAL" przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku

 • Druk Nr 859 (do odczytu) (PDF, 229.74 KB)

  projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu "BEST WESTERN HOTEL CRISTAL" przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku

 • Druk Nr 860 (do odczytu) (PDF, 228.61 KB)

  projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu "BEST WESTERN HOTEL CRISTAL" przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku

 • Druk Nr 863 (do odczytu) (PDF, 636.34 KB)

  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2023 – 2040

 • Druk Nr 864 (do odczytu) (PDF, 318.44 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z "Kina Elektryk" oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z niego

 • Druk Nr 865 (do odczytu) (PDF, 227.5 KB)

  projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

 • Druk Nr 866 (do odczytu) (PDF, 248.21 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

 • Druk Nr 867 (do odczytu) (PDF, 233.05 KB)

  projekt uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

 • Druk Nr 868 (do odczytu) (PDF, 1000.72 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Gospodarskiej i Kujawskiej

 • Druk Nr 869 (do odczytu) (PDF, 950.16 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku w rejonie ulic Miodowej i Klonowej

 • Druk Nr 870 (do odczytu) (PDF, 663.94 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Doliny Stawów

 • Druk Nr 871 (do odczytu) (PDF, 6.49 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic Daliowej i Leśna Polana)

 • Druk Nr 872 (do odczytu) (PDF, 236.32 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez „Cmentarz Miejski” w Białymstoku

 • Druk Nr 873 (do odczytu) (PDF, 502.84 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

 • Druk Nr 874 (do odczytu) (PDF, 255.69 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania przez Miasto Białystok udziałów i akcji spółek prawa handlowego

 • Druk Nr 875 (do odczytu) (PDF, 847.09 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum

 • Druk Nr 876 (do odczytu) (PDF, 1.48 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu

 • Druk Nr 877 (do odczytu) (PDF, 314.41 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

 • Druk Nr 878 (do odczytu) (PDF, 312.35 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

 • Druk Nr 879 (do odczytu) (PDF, 231.44 KB)

  projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku poprzez zmianę jego siedziby

 • Druk Nr 880 (do odczytu) (PDF, 5.41 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap II A

 • Druk Nr 881 (do odczytu) (PDF, 260.84 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” oraz nadania Statutu

 • Druk Nr 882.pdf (PDF, 322.67 KB)

 • Druk Nr 883 (do odczytu) (PDF, 314.22 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego na rok 2023 ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”

 • Druk Nr 884 (do odczytu) (PDF, 3.58 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

 • Druk Nr 885 (do odczytu) (PDF, 715.18 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2040

 • Druk Nr 886 (do odczytu) (PDF, 277.47 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/69/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony