IV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 17 grudnia 2018 r.

Tytuł
IV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 17 grudnia 2018 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

IV sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 17 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

 • Porządek obrad IV sesji RMB - 17 grudnia 2018 r.doc (DOC, 58,5 KB)

 • Druk Nr 33.pdf (PDF, 2,71 MB)

  w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 34.pdf (PDF, 539,76 KB)

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036

 • Druk Nr 45.pdf (PDF, 223,69 KB)

  w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Białystok w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • Druk Nr 46.pdf (PDF, 4,9 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (rejon ul. Św. Jana Chrzciciela i Motylej) - etap I

 • Druk Nr 47.pdf (PDF, 2,15 MB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca

 • Druk nr 48.pdf (PDF, 595,71 KB)

  w sprawie przyjęcia "Programu na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego na lata 2018 - 2019"

 • Druk Nr 49.pdf (PDF, 2,38 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

 • Druk Nr 50.pdf (PDF, 597,14 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036

 • Druk Nr 51.pdf (PDF, 328,17 KB)

  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

 • Druk Nr 52.pdf (PDF, 275,12 KB)

  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

 • Druk Nr 53.pdf (PDF, 184,1 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej w Białymstoku, przy ul. Plażowej

 • Druk Nr 54.pdf (PDF, 2,54 MB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)

 • Druk Nr 55.pdf (PDF, 3,06 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Górne i Cytrusowej

Feedback