III sesja Rady Miasta Białystok w dniu 10 grudnia 2018 r.

Tytuł
III sesja Rady Miasta Białystok w dniu 10 grudnia 2018 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

III sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 10 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

 • Porządek obrad III sesji RMB (PDF, 739,16 KB)

 • Druk Nr 26.pdf (PDF, 561,54 KB)

  w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Białegostoku

 • Druk Nr 33.pdf (PDF, 2,71 MB)

  w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok

 • Druk Nr 35.pdf (PDF, 347,27 KB)

  w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku oraz warunków i trybu jej przyznawania

 • Druk Nr 36.pdf (PDF, 333,79 KB)

  w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej przyznawania.

 • Druk Nr 37.pdf (PDF, 335,32 KB)

  w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury oraz warunków i trybu jej przyznawania

 • Druk Nr 38.pdf (PDF, 188,16 KB)

  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 • Druk Nr 39.pdf (PDF, 283,29 KB)

  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole" na lata 2019-2023

 • Druk Nr 40.pdf (PDF, 189,97 KB)

  w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 • Druk Nr 41.pdf (PDF, 182,49 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • Druk Nr 42.pdf (PDF, 272,14 KB)

  w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 43.pdf (PDF, 111,44 KB)

  w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Białystok.

 • Druk Nr 44.pdf (PDF, 452,86 KB)

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.

Feedback