Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku w rejonie ulic Słonimskiej i Piasta

Tytuł
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku w rejonie ulic Słonimskiej i Piasta
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: