Przedłużenie terminu załatwienia sprawy nr DGE-IV.6620.44.2020 dotyczącej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary polegającej na połączeniu działek oznaczonych numerami: 1095/53, 1161/1 i 1387 o łącznej powierzchni 1,5196 ha w nową działkę nr 1418 o powierzchni 1,5195 ha.

Tytuł
Przedłużenie terminu załatwienia sprawy nr DGE-IV.6620.44.2020 dotyczącej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary polegającej na połączeniu działek oznaczonych numerami: 1095/53, 1161/1 i 1387 o łącznej powierzchni 1,5196 ha w nową działkę nr 1418 o powierzchni 1,5195 ha.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.