Przedłużenie terminu załatwienia sprawy nr DGE-IV.6620.43.2020 dotyczącej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary polegającej na połączeniu działek oznaczonych numerami: 1087/86 i 1087/128 o łącznej powierzchni 0,6746 ha w nową działkę nr 1417 o powierzchni 0,6745 ha.

Tytuł
Przedłużenie terminu załatwienia sprawy nr DGE-IV.6620.43.2020 dotyczącej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary polegającej na połączeniu działek oznaczonych numerami: 1087/86 i 1087/128 o łącznej powierzchni 0,6746 ha w nową działkę nr 1417 o powierzchni 0,6745 ha.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.