Przedłużenie terminu załatwienia sprawy DGE-IV.6620.44.2020 dotyczącej połączenia działek oznaczonych numerami: 1095/53, 1161/1, 1387 w nową działkę numer 1418 w obrębie 17- Bojary

Tytuł
Przedłużenie terminu załatwienia sprawy DGE-IV.6620.44.2020 dotyczącej połączenia działek oznaczonych numerami: 1095/53, 1161/1, 1387 w nową działkę numer 1418 w obrębie 17- Bojary
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: