Ponowne wystąpienie do organu opiniującego i przedłużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowego z biurami i apartamentami studenckimi, przy ul. Wisławy Szymborskiej.

Tytuł
Ponowne wystąpienie do organu opiniującego i przedłużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowego z biurami i apartamentami studenckimi, przy ul. Wisławy Szymborskiej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.