Ogłoszenie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 25 stycznia 2023 o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 17 (Bojary) jako działka nr 1426 o pow. 1,2016 ha.

Tytuł
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 25 stycznia 2023 o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 17 (Bojary) jako działka nr 1426 o pow. 1,2016 ha.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony