Oferta Związku Sybiraków Oddział w Białymstoku, na realizację zadania publicznego pn. Wydanie publikacji: Sybir Ziemia cierpień.

Tytuł
Oferta Związku Sybiraków Oddział w Białymstoku, na realizację zadania publicznego pn. Wydanie publikacji: Sybir Ziemia cierpień.
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 22.09.2020 roku wpłynęła oferta Związku Sybiraków Oddział w Białymstoku, na realizację zadania publicznego pn. Wydanie publikacji: Sybir Ziemia cierpień.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.