Oferta realizacji zadania publicznego Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej pod nazwą "Eleos na Święta"

Tytuł
Oferta realizacji zadania publicznego Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej pod nazwą "Eleos na Święta"
Kategoria Aktualności
Komunikaty
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie
Dnia 17 listopada 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej pod nazwą "Eleos na Święta".
Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi przyjmuje Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, e-mail: dsp@um.bialystok.pl w terminie do dnia 27 listopada 2023 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: