Oferta Fundacji Teatr Palace pt. „Namaluj swój świat”

Tytuł
Oferta Fundacji Teatr Palace pt. „Namaluj swój świat”
Kategoria Aktualności
Informacje

19 maja 2020 r. Fundacja Teatr Palace złożyła do tutejszego urzędu ofertę pt. „Namaluj swój świat” z terminem realizacji od 09 czerwca do 06 września 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 01 czerwca br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.