Oferta Fundacji Banina pt.: Seria pokazów spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona” dla szkół podstawowych

Tytuł
Oferta Fundacji Banina pt.: Seria pokazów spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona” dla szkół podstawowych
Kategoria Aktualności
Informacje

29 października br. Fundacja Banina złożyła do tutejszego urzędu ofertę pod nazwą: Seria pokazów spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona” dla szkół podstawowych z terminem realizacji od 24 listopada do 30 grudnia br.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 15 listopada br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.