Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”.

Tytuł
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: