Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej obr. 16 przy ul. Wschodniej 4 w Białymstoku

Tytuł Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej obr. 16 przy ul. Wschodniej 4 w Białymstoku
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 4-3