Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wyjaśnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wyjaśnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback