Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul.Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul.Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną

Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul.Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul.Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.