Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działkach nr ew.9/66 i 9/67 położonych w obrębie ewidencyjnym 15 Bagnówka na terenie miasta Białystok, na powierzchni 0,3533 ha.

Tytuł
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działkach nr ew.9/66 i 9/67 położonych w obrębie ewidencyjnym 15 Bagnówka na terenie miasta Białystok, na powierzchni 0,3533 ha.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.