Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak MKZ.4125.136.2020 dotyczącej wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę magistrali cieplnej wraz z kanalizacją teletechniczną oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami cieplnymi i odwadniającymi, Białystok rejon ul. Kilińskiego, Kościelnej, Rynek Kościuszki, H.Sienkiewicza, Legionowej, Al. J.Piłsudskiego, na działkach o nr ewid. gr.: 1453, 1468/11, 1468/26, 1468/25, 1468/27, 1468/7, 1468/20, 1468/23, 1468/18, 1468/17, 1463, 1456/21, 1460, 1456/8, 1458/1, 1443/14, 1443/17, 1443/15, 1456/17, 1456/18, 1452/4, 1452/6, 1470/1, 1479/4, 1476, 1443/9, 1452/1, 1452/5, 1477, 1472, 1468/14, 1480, 1467, 1468/24, 1468/22, 1466, 1465, 1461, 1473, 1474/2, 1474/6, 1450/2, 1451, 1446/2, 1485, 1452/3, 1464, 1468/13 , obr. nr 11Śródmieście.

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak MKZ.4125.136.2020 dotyczącej wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę magistrali cieplnej wraz z kanalizacją teletechniczną oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami cieplnymi i odwadniającymi, Białystok rejon ul. Kilińskiego, Kościelnej, Rynek Kościuszki, H.Sienkiewicza, Legionowej, Al. J.Piłsudskiego, na działkach o nr ewid. gr.: 1453, 1468/11, 1468/26, 1468/25, 1468/27, 1468/7, 1468/20, 1468/23, 1468/18, 1468/17, 1463, 1456/21, 1460, 1456/8, 1458/1, 1443/14, 1443/17, 1443/15, 1456/17, 1456/18, 1452/4, 1452/6, 1470/1, 1479/4, 1476, 1443/9, 1452/1, 1452/5, 1477, 1472, 1468/14, 1480, 1467, 1468/24, 1468/22, 1466, 1465, 1461, 1473, 1474/2, 1474/6, 1450/2, 1451, 1446/2, 1485, 1452/3, 1464, 1468/13 , obr. nr 11Śródmieście.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.