Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.689.2020.SAK dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk pospolity rosnącego przy ulicy Starobojarskiej 20 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.689.2020.SAK dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk pospolity rosnącego przy ulicy Starobojarskiej 20 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.