Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.613.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących przy ul. Broniewskiego 6, 6A i Wierzbowej 5A w Białymstoku, na działce nr geod. 448/16, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.613.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących przy ul. Broniewskiego 6, 6A i Wierzbowej 5A w Białymstoku, na działce nr geod. 448/16, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback