Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.611.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Antoniukowskiej 3B w Białymstoku, na działce nr geod. 448/40, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.611.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Antoniukowskiej 3B w Białymstoku, na działce nr geod. 448/40, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback