Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.610.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Antoniukowskiej 15B i 17A w Białymstoku, na działce nr geod. 448/59, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.610.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Antoniukowskiej 15B i 17A w Białymstoku, na działce nr geod. 448/59, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback