Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak: DOŚ-I.6131.324.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon jawor rosnącego przy ulicy Olsztyńskiej 5 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak: DOŚ-I.6131.324.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon jawor rosnącego przy ulicy Olsztyńskiej 5 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.