Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.167.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Proletariackiej 4 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.167.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Proletariackiej 4 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.