Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, poprzez kruszenie, przy ul. Plażowej, Poziomej i Sowlańskiej

Tytuł
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, poprzez kruszenie, przy ul. Plażowej, Poziomej i Sowlańskiej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.