Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.71.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku rokitnik zwyczajny rosnących przy ulicy Białostoczek 34 i 36 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 4 sztuk drzew

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.71.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku rokitnik zwyczajny rosnących przy ulicy Białostoczek 34 i 36 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 4 sztuk drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.