Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.70.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego przy ulicy Białostoczek 27 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.70.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego przy ulicy Białostoczek 27 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.