Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.69.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku bez czarny i jednej sztuki z gatunku jesion pensylwański rosnących przy ulicy Sokólskiej 29 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.69.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku bez czarny i jednej sztuki z gatunku jesion pensylwański rosnących przy ulicy Sokólskiej 29 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.