Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.68.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku klon jawor i trzech sztuk z gatunku śliwa domowa rosnących przy ulicy Sokólskiej 29 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 3 sztuk drzew

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.68.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku klon jawor i trzech sztuk z gatunku śliwa domowa rosnących przy ulicy Sokólskiej 29 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 3 sztuk drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.