Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.67.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku orzech włoski rosnącego przy ulicy Kozłowej 28 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 2 sztuk drzew

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.67.2021.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku orzech włoski rosnącego przy ulicy Kozłowej 28 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 2 sztuk drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.