Obwieszczenie o wydaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.622.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Stromej 34 w Białymstoku, na działce nr geod. 1037/13, obręb 4 - Starosielce Północ

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.622.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Stromej 34 w Białymstoku, na działce nr geod. 1037/13, obręb 4 - Starosielce Północ
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.