Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.139.2021 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na 1 sztukę drzewa rosnących przy ulicy Konopnickiej 2 i 2A w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.139.2021 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na 1 sztukę drzewa rosnących przy ulicy Konopnickiej 2 i 2A w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.