Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22 lutego 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.825.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy B. Chrobrego 5E w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22 lutego 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.825.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy B. Chrobrego 5E w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.